Instalare

300 de lei + TVA / 8h / om, este un cost luat în calcul la calcularea manoperei pentru o lucrare. Manopera de instalare mai include și costurile deplasărilor la locație, costurile materialelor și produselor necesare lucrărilor (cabluri, protecții cablu, doze, elemente de fixare, consumabile etc.), eventual costul închirierii utilajelor de lucru la înălțime (pentru înălțimea peste 4m, de la care nu se mai permite utilizarea scărilor). În general prețul manoperei de instalare este determinat de complexitatea lucrării, de timpul și numărul de instalatori necesari, de locul și accesibilitatea locației.

Descriere

Odată stabilită configurația sistemelor de securitate, prin cerințele analizei de risc și eventual prin proiect avizat de IGPR și după ce oferta de cost a fost acceptată de beneficiar, se poate trece la instalarea lor. Beneficiarul asigură accesul în incinta locației unde se instalează sistemele de securitate, pentru realizarea lucrărilor de instalare. Modalitatea de instalare (cabluri pozate îngropat sau la suprafață în protecție de cablu) este la alegerea beneficiarului. Poziționarea echipamentelor în locație se face conform proiectului, dacă există, sau la cerința beneficiarului, dacă nu contravine prevederilor normelor tehnice specifice domeniului. După punerea în funcțiune și verificarea sistemelor, se face o școlarizare la fața locului a beneficiarului, pentru a putea opera sistemele în conformitate cu specificațiile tehnice ale acestora, pentru o utilizare eficientă și sigură a lor.

Extras din Legea 333/2003 si HG301/2012:

“Executarea instalațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se face cu respectarea proiectelor avizate de poliție. “

“Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare împotriva efracției se avizează și se controlează potrivit prevederilor  (alin. 2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori de inspectoratul de poliție județean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerințelor minime de securitate împotriva efracției.”

“(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afectează cerințele inițiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fișe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.  (3) Modificarea configurației sistemului în sensul eliminării sau înlocuirii unor componente cu funcții diferite față de cele prevăzute în proiectul avizat de către poliție atrage pierderea valabilității avizului. “

“La punerea în funcțiune, instalatorul are obligația asigurării suportului tehnic și a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document. “

“Participarea specialistului poliției la punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicațiile avizate.”

“Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcțiune a sistemului, după consultarea unui proiectant autorizat.”