Întreținere

Pe baza de abonament lunar,  minim 500 de lei + TVA / lună, incluzând două intervenții gratuite lunar (de la distanță sau cu deplasare la locație), depinzând în principal de mărimea și complexitatea sistemelor de securitate instalate, de distanța până la obiectiv și accesibilitatea lui.

SAU

Pe baza de plata la intervenție,  minim 300 de lei + TVA / intervenție (de la distanță sau cu deplasare la locație), la cererea beneficiarului, depinzând în principal de mărimea și complexitatea sistemelor de securitate instalate, de distanța până la obiectiv și accesibilitatea lui.

Descriere

În conformitate cu prevederile legii privind paza bunurilor și protecția persoanelor (Legea 333/2003) societățile comerciale, indiferent de natura capitalului lor, sunt obligate să mențină în bună stare de funcționare sistemele de securitate instalate. Pentru întreținerea și serviciul lor, societățile care au instalate sisteme avizate de IGPR, trebuie să încheie contracte de întreținere și service cu societăți licențiate IGPR.

Extras din normele de aplicare HG301/2012:

“2)  in jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcționare, în ordine cronologică.  (3)Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul.  (4)Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului.  (5)Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru.”

“Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afectează cerințele inițiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fișe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.”

“În situația în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinației spațiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat inițial, beneficiarul depune la unitatea de poliție proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz.”